2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Ταχ. Δ/νση

: Κωνσταντινουπόλεως 2

Ταχ. Κωδ.

: 50200  Πτολεμαΐδα

Πληροφορίες

:Αθανάσιος Παπαβασιλείου(Διευθυντής)

Τηλέφωνο

: 24630 23723

Fax

: 24630 55642

Email

: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Internet site

: http://2lyk-ptolem.koz.sch.gr

 

Αγαπητοί γονείς - κηδεμόνες,

Η Διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του 2ου Γενικού Λυκείου Πτολεμαΐδας, σας εύχονται η καινούρια σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, γεμάτη από υγεία και επιτυχίες των παιδιών σας.

Μια σχολική χρονιά για να είναι παραγωγική και επιτυχημένη προϋποθέτει καλή συνεργασία μεταξύ κηδεμόνων, μαθητών και καθηγητών, βάση της οποίας είναι η σωστή ενημέρωση. Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

 1. Θέματα υγείας - οργάνωσης: Παρακαλείστε οι γονείς εμπιστευτικά να ενημερώσετε τη Δ/νση για θέματα υγείας ή μαθησιακής δυσκολίας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  1. Οι μαθητές της Α? τάξης θα πρέπει να παραδώσουν τα δελτία υγείας που τους έχουν διανείμει οι γυμναστές έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
  2. Οι μαθητές της Γ? τάξης να προσκομίσουν φωτοτυπία ταυτότητας και 3 έγχρωμες φωτογραφίες έως το τέλος Δεκεμβρίου. Η ταυτότητα είναι υποχρεωτική για τη συμμέτοχη στις πανελλαδικές εξετάσεις οπότε θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε στην έκδοση της σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
 2. Αξιολόγηση: Το σχολικό έτος χωρίζεται σε 2 τετράμηνα. Το πρώτο τελειώνει στις 20 Ιανουαρίου και το δεύτερο στις 16 Μαΐου. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
 • τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία.
 • την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.
 • την επίδοση του στις γραπτές δοκιμασίες.
 • τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το σχολείο.
 • τις γραπτές δοκιμασίες.

Οι γραπτές εξετάσεις είναι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών και γίνονται απροειδοποίητα όσες φορές θέλει ο καθηγητής. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία στο Α? τετράμηνο η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ύλη και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών.

Τα παραπάνω αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση απώλειας ημερών διδασκαλίας.

Επαρκής φοίτηση μαθητών:

 α) Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Το γενικό σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄).

Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.

 

 

 1. Φοίτηση και δικαιολόγηση απουσιών:
 • οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών εντός ΟΚΤΩ (8) εργάσιμων ημερώναπό την ημέρα επανόδου των μαθητών στο σχολείο.
  • οι  γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν έως ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΧΕΙΣ ημέρες απουσίας του μαθητή λόγω ασθένειας και μέχρι ΠΕΝΤΕ (5) φορές ετησίως συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στη γραμματεία του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ο γονέας/κηδεμόνας δεν επιτρέπεται να δικαιολογήσει πάνω από 10 ημέρες απουσίας συνολικά.
  • οι απουσίες πάνω από τις δύο συνεχόμενες ημέρες δικαιολογούνται ΜΟΝΟ με γνωμάτευση ιατρού.
  • οι απουσίες των μαθητών που προσέρχονται στο σχολείο και ζητούν άδεια απομάκρυνσης από τη Διεύθυνση, δικαιολογούνται μόνο με γνωμάτευση ιατρού που προσκομίζεται οπωσδήποτε από τον γονέα/κηδεμόνα.
  • απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που γίνονται κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος χωρίς την άδεια του Δ/ντή δε δικαιολογούνται.
  • τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το σύλλογο διδασκόντων, όταν γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ? ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.

 1. Ωράριο λειτουργίας:

α) ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι 08:15?. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο εγκαίρως πέντε τουλάχιστο λεπτά νωρίτερα και οπωσδήποτε πριν από την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα διδασκαλίας. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών. Σε περιπτώσεις αιτιολογημένης αργοπορίας ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να απευθύνεται στη Δ/νση για να λάβει άδεια εισόδου.

β) ώρα λήξης μαθημάτων:

 • λήξη εξαώρου: 13:25
 • λήξη επταώρου: 14:10

Κανένας μαθητής δεν αποχωρεί πριν τη λήξη του ωραρίου.

 1. Κανόνες φοίτησης: οι μαθητές/τριες οφείλουν

α) να σέβονται και να αγαπούν το σχολείο φροντίζοντας να παραμένει καθαρό.

β) να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων.

γ) να προσέχουν τις τουαλέτες και να κάνουν λελογισμένη χρήση του σαπουνιού, της χειροπετσέτας και του χαρτιού υγείας.

δ) να διατηρούν τα θρανία και τα ατομικά τους ερμάρια καθαρά.

ε) να μην προκαλούν σκόπιμα φθορές (σπάσιμο τζαμιών, κάδρων κλπ.).

στ) να προσέχουν τα είδη διατροφής που καταναλώνουν από το κυλικείο (ημερομηνία λήξης κ.α.).

ζ) να μην καπνίζουν. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, Νόμος 3730/2008, ΦΕΚ  262 Α.

η) να μην φέρουν κινητά μαζί τους. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων όπως και οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής εγγραφής εικόνων ή βίντεο, εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας υπ. αριθμ. 132328/_2/07-12-2006.

θ) να προσέχουν ώστε η ενδυμασία τους να μην είναι ακραία και προκλητική.

 

Συνημμένα περιέχεται το πρόγραμμα επισκέψεων ενημέρωσης καθηγητών. Θα χαρούμε να έρθετε από το σχολείο μας και να μοιραστούμε την προσπάθεια επίτευξης του μέγιστου θετικού αποτελέσματος.

Με εκτίμηση

 

 

Ο Διευθυντής

Αθανάσιος Παπαβασιλείου

και το Διδακτικό Προσωπικό του 2ου Γενικού Λυκείου Πτολεμαΐδας

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Επισκέψεις γονέων 2015-2016.pdf)Επισκέψεις γονέων 2015-2016.pdf[ ]1106 Kb

Ο καιρός σήμερα


No data available
Πτολεμαΐδα
--- °C
Weather details

Ανακοινώσεις

Έχουμε παρουσία και σε...